zaterdag, oktober 24, 2009

Kansrijke toekomst met aardrijkskunde!

Persbericht

De arbeidsmarkt heeft een groot tekort aan professionals die geo-informatie kunnen toepassen of ontwikkelen. Deze branche groeit met 17% per jaar maar het aantal afgestudeerden neemt af.
De stichting Arbeidsmarkt Geo is opgericht om aardrijkskunde en met name geo-informatie te promoten onder scholieren en studenten. In samenwerking met mbo, hbo en wo en de arbeidsmarkt (GeoBusiness Nederland en GIN) wordt het geo-onderwijs vernieuwd en de samenwerking tussen bedrijfsleven/overheden en onderwijs geactiveerd. Met ongeveer 80 bedrijven en overheden is een netwerk gesmeed om gezamenlijk het vakgebied te promoten en vernieuwen. De Stichting Arbeidsmarkt Geo is een promotiecampagne gestart op middelbare scholen, ROCs hogescholen en universiteiten: Go Geo. In de campagne wordt de veelzijdigheid en het maatschappelijke belang van geo-informatie benadrukt.

Een uitgebreide site en een ‘geogame’ met toepassingen in de praktijk, opleidingsmogelijkheden en statements van studenten en afgestudeerden vormen de spil van de campagne. Ook posters, kaarten, zoekmachines, bannering etc. worden ingezet om de bekendheid van geo-informatie te vergroten en het maatschappelijke belang te onderstrepen. Het is niet alleen voor bèta’s integendeel!

Voor middelbare scholen is een speciaal promotiepakket. Er zijn folders voor havisten en vmbo-ers, zes verschillende A0 posters en bijbehorende ‘ansicht’kaarten, banners voor op de eigen schoolsites, een stand-alone versie van de online GeoGame en naar verwachting in januari 2010 een en kant-en-klare lesmodule over geo-informatie die aansluit op het havo-examenprogramma.
Indien u dit promotiemateriaal wilt ontvangen op uw school (hier zijn géén kosten aan verbonden!) stuurt u dan een mailtje naar: secr@arbeidsmarktgeo.nl of naar Marco.verschoor@arbeidsmarktgeo.nl. Vermeld daarbij wat u wilt ontvangen, in welke aantallen en naar welke NAW gegevens het toegestuurd moet worden .

Samen met u willen we aardrijkskunde, en met name geo-informatie, promoten als studiemogelijkheid voor een kansrijke toekomst.

Geen opmerkingen: