vrijdag, september 11, 2009

Project Tastbare Tijd prov. Utrecht: wie doet er mee?

In dit project leren leerlingen het landschap rond hun woonplaats door een historisch- geografische bril lezen en gaan zij op zoek naar plaatsen waar de tijd nog tastbaar is.
Het project is deels lesstofvervangend en sluit goed aan bij het onderdeel Het Nederlandse Landschap in de reguliere lesmethode.

Leerlingen doen veldwerk en verwerken hun kennis digitaal door het maken van een kaart met Quikmaps die uiteindelijk openbaar toegankelijk zal zijn.
Er is al een aantal scholen dat meedoet, maar de projectleiders willen erg graag nog een aantal bij. Dan wordt de dekkingsgraad in de provincie groter!


Geen opmerkingen: