dinsdag, september 08, 2009

Docentenconferentie Aardrijkskunde/NLT Systeem Aarde

15 oktober 2009

Bij de docentenconferentie Aardrijkskunde komen een groot aantal natuurwetenschappelijke processen en fenomenen voorbij. Vaak is de stof eenvoudiger uit te leggen en te onthouden wanneer de onderlinge relaties goed worden begrepen. Relaties in ruimte en tijd.
Hoe beïnvloeden plaattektoniek en klimaat elkaar?
Welke rol speelt de mens in deze natuurlijke verbanden en tijdschalen?

De eerste lezing behandelt de relatie tussen landschap, klimaat en mens. Voor processen die snel veranderen, lijken processen die langzaam veranderen constant. Op welke schaalniveaus, in ruimte en tijd, zijn er relaties aan te geven voor processen als erosie, sedimentatie, klimaatverandering? En welke terugkoppelingen bestaan er onderling?

De tweede lezing is gericht op de diepere ondergrond en langere tijdschalen. Zonder water geen plaattektoniek, zonder plaattektoniek geen atmosfeer, zonder atmosfeer geen water. Geen zand, geen zandsteen. Maar zonder zandsteen geen zand! De gesteentecyclus. Kip-en-het-ei problemen en terugkoppelingsmechanismen in de aardwetenschappen.

Tijdens de lezingen en workshops bieden we voorbeelden om meer verbanden te kunnen leggen tijdens lessen op school.
Programma
Aanmelden

Datum: donderdag 15 oktober 2009
Tijd: 15.30 – 21.15 uur
Kosten: 75 euro (incl. 2 gangen diner)
Locatie: Vrije Universiteit
Inhoudelijke vragen: dr Bernd Andeweg bernd.andeweg@falw.vu.nl

Geen opmerkingen: