zaterdag, mei 23, 2009

Geografenkring Den Haag: uitnodiging voor excursie

Aan alle geografen van de kring Den Haag en alle anderen, die belangstelling hebben voor geografische onderwerpen.

Water is een wezenlijk onderdeel van het landschap, zowel in de stad als op het platteland. We hebben vaak geen idee hoe het watersysteem in elkaar zit. Hoe wordt de kwaliteit van het water gehandhaafd? Hoe wordt bepaald hoe hoog of hoe laag de waterstand moet zijn. 
In het kader van duurzaam waterbeheer wordt van gemeenten in samenwerking met de waterschappen verwacht dat zij een waterplan maken. 
De Geografenkring Den Haag nodigt u uit voor een fietstocht door Zoetermeer op 27 juni 2009. 
Mevrouw T. Kester van de afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Zoetermeer ( team Natuur en Milieu ) zal ons begeleiden en uitleggen hoe het watersysteem van Zoetermeer werkt. We bezoeken op de route diverse historische elementen en  zien hoe deze zijn ingepast in de huidige stad. 
Het programma is als volgt.

Start om 10.00h met koffie en lezing op de Stadsboerderij Buitenbeest Voorweg 93 2751 NG Zoetermeer .
(U dient zelf voor een fiets te zorgen. De Stadsboerderij ligt tussen Station Randstadrail Centrum West en Station Randstadrail Voorweg in) Bij beide stations zijn  ov-fietsen te huur)
  • 10.45h  aanvang fietstocht
  • 12.15h bezoek aan het gemaal Palenstein. Uitleg van een medewerker van het Hoogheemraadschap Rijnland
  • 13.00h lunch bij restaurant Aazicht aan de Zoetermeerse Plas
  • 13.45h we vervolgen de fietstocht
  • 15.00h einde 
Kosten 18 euro per persoon. 

U kunt u opgeven voor deze excursie bij Monique Leliefeld van Rooij
telefoon 071 5615640
email henmleliefeld@planet.nl

Monique Leliefeld

Geen opmerkingen: