woensdag, januari 30, 2008

Geen casustoets bij CE aardrijkskunde

[bericht]
Het lijkt me zinvol jullie nu al op de hoogte te stellen van het besluit van de Cevovaksectie om in het havo-examen aardrijkskunde 2009 en volgende en het vwo-examen 2010 en volgende GEEN casustoets op te nemen. Casustoetsing, zoals met voorbeelden geïllustreerd in de syllabus, zal dus NIET in het CE voorkomen. Als toetsdeskundige vind ik dat jammer, maar ik heb tevens begrip voor de aangevoerde bezwaren tegen de casustoetsing.
De tekst is ook in Geografie van februari verschenen. Zegt het voort!

Het staat docenten uiteraard geheel vrij wel een vorm van casustoetsing in het SE te gebruiken. Het is nooit verkeerd om leerlingen te oefenen in wat meer essay-achtige toetsvormen, die zij in het vervolgonderwijs zeker zullen tegenkomen.

Voor de goede orde: toetsvormen, zoals de casus er een is, maken geen deel uit van het examenprogramma. Er zal vóór de septembermededelingen 2008 geen officiële Cevomededeling over de casus worden gedaan. Maar dat vonden vaksectie en ondergetekende te laat, vandaar deze mail.

En nu ik jullie toch toespreek:
Er zijn per 1 augustus 2008 vacatures in de constructiegroepen van de havo- en vwo-examens. Niet dat de constructeurs aan het einde van hun Latijn zijn maar hun termijn zit er gewoon op. Heb je interesse in fantasievol, geografisch uitdagend en zeker ook vaak gezellig werk met collega's, waarbij je kunt meeroeren in de pruttelende examenstoofpot, let dan zaterdag 23 februari a.s. op de advertenties in de Volkskrant en in alle regionale dagbladen of kijk in Geografie van maart a.s.
Met vriendelijke groet,

Bruno van Erp Taalman Kip
toetsdeskundige unit Voortgezet onderwijs
CITO
[einde bericht]

Een online voorbeeld van een casustoets voor de Havo.

Geen opmerkingen: