zondag, januari 20, 2013

AK Actueel : actualiteit in de les met #akactueel

De media brengen veel nieuws dat ontzettend vaak en veel raakvlakken heeft met ons aardrijkskunde-curriculum. Denk hierbij aan krantenberichten, filmpjes, artikelen etc. Docenten kunnen en zullen daar in hun lessen dankbaar gebruik van maken. Dat op verschillend plekken opnieuw het wiel uitgevonden wordt is zonde.
Daarom waardeer ik het initiatief van collega Tinke Mergler enorm. Zij geeft elke week haar leerlingen een kort overzicht in de vorm van een Prezi van het nieuws en wat de relatie vanuit ons vak daarmee is. 
Ook anderen doen dit. Al heel wat jaren is er de Week. Gemaakt door een groep comunityleden.
Een ander goed voorbeeld is @aardrijkskunde (zie links in het menu).
Ook de uitgevers proberen dit, maar dit blijft beperkt tot het noemen in een nieuwsbrief en dus niet voor iedere docent ak beschikbaar. 

Het zou goed zijn om ons vak meer te profileren door te wijzen op hoe actueel de ak zaken zijn die in de klas worden behandeld. 

Vele handen maken licht werk, dus twitter deze nieuwsberichten met een vorm van achtergrond uitleg met hashtag #akactueel ! Ik heb een Rebelmouse site hiervoor aangemaakt. Deze genereert automatisch alles met de #akactueel tot een mooi overzicht. 
Voor een overzicht van # AK Actueel.

Anderen met tips?

Geen opmerkingen: