donderdag, maart 01, 2012

CBS: nieuwe animaties voor in de les


Animatie Bedrijfsvestigingen
De animatie bedrijfsvestigingen is een interactieve landkaart van Nederland, die inzicht geeft in de concentratie van bedrijven in een gemeente in Nederland. Niet alleen voor alle bedrijfsvestigingen samen maar ook voor vijftien verschillende bedrijfstakken. Het laat daarmee in één oogopslag zien in welke regio’s of gemeenten bepaalde economische activititeiten vaak of minder vaak voorkomen.
 
Animatie Vergrijzing
Een filmpje over vergijzing: Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds minder werkenden. Welke gevolgen heeft de vergrijzing? En is vergrijzing een typisch Nederlands probleem?

Geen opmerkingen: