woensdag, september 21, 2011

Wedstrijd! Hoe maak je jouw schoolomgeving klimaatbestendig?


Persbericht
Scholierenwedstrijd 


Hoe maak je jouw schoolomgeving klimaatbestendig?

Klimaat voor Ruimte roept havo- en vwo-scholieren van Nederland op om mee te denken over
oplossingen om Nederland klimaatbestendig te maken. De scholieren mogen deze ideeën zelf
aanbieden aan Staatssecretaris Joop Atsma tijdens Knooppunt Klimaat in Amersfoort. Een jury van
gerenommeerde klimaatwetenschappers (o.a. Arnold van Vliet van de Natuurkalender, Pavel Kabat
en Pier Vellinga) zal een prijs uitreiken aan de scholieren met het beste idee.

Prijzen 
Voor het winnende team is er een certificaat en een pakket aan prijzen:
1 € 1.000 - budget om het ontwerp uit te voeren of te promoten.
2 Professioneel adviseur - begeleiding van de leerlingen om het te realiseren of onder de aandacht
te brengen bij professionals die er misschien mee verder kunnen.
3 Radio op waterkracht - voor iedere deelnemer in het winnende team (max. 4) is er een duurzame
radio op waterkracht voor onder de douche.

Waarom klimaatbestendig?
Klimaatverandering in Nederland betekent: meer droogte, hetere zomers en meer extreme buien.
Dit heeft diverse gevolgen voor mens, dier en milieu. Wanneer aanpassingen worden bedacht om
hier mee om te gaan spreken we van adaptatie. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan huizen die bij
hoog water kunnen drijven of fonteinen en gevelgroen om de straat koeler te maken. Leerlingen
hebben hier wellicht goede, creatieve ideeën voor.


De opdracht voor de leerlingen
Leerlingen wordt gevraagd een denkbeeldige cirkel rond de school te trekken met een diameter van
10 kilometer. Zij gaan op zoek naar de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering binnen deze
cirkel en maken deze zichtbaar op een kaart. Vervolgens bedenken ze nieuwe, handige, slimme,
innovatieve oplossingen voor deze problemen en beschrijven deze oplossingen met schetsen,
collages, maquettes, kaarten, filmpjes, etc.

Klimaat voor Ruimte
Het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte bestudeert de gevolgen van klimaatverandering en
manieren om daarmee om te gaan, toegesneden op het ruimtegebruik, om de besluitvorming te
ondersteunen.
www.klimaatonderzoeknederland.nl

GLOBE Nederland
Deze wedstrijd is ontwikkeld in samenwerking met het GLOBE Programma een wereldwijd netwerk 
van 23.000 scholen in 111 landen die onderzoek doen aan klimaat, natuur en milieu. 


Geen opmerkingen: