woensdag, augustus 31, 2011

EUROGEO internationale geografen organisatie


EUROGEO is de Europese Associatie van Geografen. De organisatie verbindt geografen internationaal met elkaar. Lid zijn zowel individuele geografen als wel nationale instellingen als het KNAG (Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap - NL) en de VLA (Vereniging Leraars Aardrijkskunde - B). Leden zijn docenten uit het voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen, hogescholen en universiteiten. EUROGEO is een platform voor geografen die internationalisering en internationale samenwerking  in hoge mate ambiĆ«ren. Via de website van de associatie www.eurogeography.eu publiceert men vele activiteiten in relatie tot de geografie: cursussen, conferenties, Europese onderwijsprojecten, de eigen jaarvergadering voor leden, het online tijdschrift EJG “European Journal of Geography” en meer. Tweejaarlijks organiseert EUROGEO een grote internationale conferentie ergens in Europa. In 2012 is de jaarvergadering in Keulen, in 2013 is de tweejaarlijkse conferentie in Brugge. Leden van EUROGEO zijn ook de bedenkers en makers van www.geo-cube.eu , een “canon” van de geografie voor de Europese burger. Dit online-instrument illustreert op aantrekkelijke wijze alle facetten van de aardrijkskunde. Alle activiteiten van EUROGEO zijn er op gericht om de aardrijkskunde in al haar facetten te promoten en in Europees verband onder de aandacht te brengen. Men kan zich via de website aanmelden als lid.

Geen opmerkingen: