maandag, mei 09, 2011

Actief burgerschap en sociale integratie

Dit thema is ook interessant en relevant voor docenten Aardrijkskunde. Vandaar de onderstaande oproep van Maarten Rector

De linkedIngroep ‘Burgerschap & burgerschapsvorming’

Beste collega’s, graag wil ik u informeren over de linkedIngroep ‘Burgerschap & burgerschapsvorming.’ Deze groep wil het professionals en studenten uit onderwijs, welzijn en zorg, beleidsmakers, wetenschappers (etc.) gemakkelijk maken (kritische) informatie te vinden en met elkaar te delen, over onderwerpen en initiatieven die plaats hebben in naam van burgerschap en burgerschapsvorming. Op deze wijze kan zij voor deze beroepsgroepen als kennisbasis fungeren, om zowel kritisch als praktisch ge├»nformeerd te zijn en te blijven.

In het onderwijs bestaat de wettelijke verplichting om aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie te besteden. In de welzijnssector en de zorg is het beroep op ‘actief‘ burgerschap terug te vinden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Met andere woorden worden we ALLEMAAL geacht iets met ‘actief’ burgerschap te doen. Dit terwijl men al meer dan tweeduizend jaar discussieert over de idee van burgerschap, en er tot de dag van vandaag GEEN absolute overeenstemming is wat dit precies inhoudt. Door onze kennis met elkaar te delen kunnen we een kritische positie innemen ten aanzien van onze beroepen en onze maatschappelijke functie.

In enkele weken tijd hebben zich 229 interessante professionals uit verschillende werkvelden aangemeld, ook u hoop ik te mogen verwelkomen.

Link: http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3834955&trk=anet_ug_grppro

Geen opmerkingen: