maandag, mei 09, 2011

10 Juni in Utrecht: Workshop ‘GIS; niet raden maar analyseren’

Op vrijdag 10 juni vindt de jaarlijkse ‘Bèta onder de Dom’-dag plaats. ‘Bèta onder de Dom’ biedt een volledige dag verdieping in nieuw lesmateriaal en is interessant voor docenten aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde, NLT en informatica. Voor docenten aardrijkskunde is er een dagvullende workshop ‘Geo Informatie Systemen (GIS); niet raden maar analyseren’.
In de wereld om ons heen wordt zichtbaar gebruik gemaakt van Geo Informatie Systemen (GIS), zoals de weg vinden met behulp van je TomTom of de aanleg van een spoortracé door een bepaald gebied. Het maken van een GIS, en het gebruiken van de geoinformatie, behoren tot het vakgebied van de geodesie. Binnen dit vakgebied worden wiskunde, natuurkunde en informatica gecombineerd om de juiste beslissing te nemen over de beste route of bestemming, rekening houdend met omgevingsfactoren. Tijdens de werkgroep maakt u kennis met het uitdagende vakgebied van de geodesie. Aan de hand van een computerpracticum gaat u zelf aan de slag met het analyseren van geodata. U krijgt inzicht in de toegepaste wiskunde die nodig is om afwegingen met verschillende belangen te kunnen maken. De analyses die u uitvoert zijn uitstekend geschikt voor gebruik in uw eigen les. Een leuke manier om logisch denken te combineren met maatschappelijke relevantie.
 ‘Bèta onder de Dom’ wordt georganiseerd door het Bètasteunpunt Utrecht, een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Kosten voor deze scholingsdag zijn €95,-.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.betasteunpunt-utrecht.nl/betaonderdedom

Geen opmerkingen: