woensdag, december 15, 2010

98% van de Nederlanders heeft buitenlandse vooroudersPersbericht
98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. In elke Nederlandse familiegeschiedenis zijn wel sporen van migratie aan te wijzen. Dat is het uitgangspunt van de website http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/, die op 28 november is gelanceerd. De site informeert een breed publiek over de lange migratiegeschiedenis van Nederland en over alle migrantengroepen die zich hier gevestigd hebben. Aan de totstandkoming werkte een keur van vooraanstaande historici, musea en archieven mee.

Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, en van gastarbeiders uit Spanje tot vluchtelingen uit Iran en Afrika. Een deel van hen vestigde zich in Nederland en drukte een stempel op de nationale geschiedenis. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de website. Naast de meest recente inzichten zijn filmpjes te zien, foto’s, persoonlijke verhalen en archiefdocumenten. Bezoekers kunnen ook zelf informatie aan de site toevoegen.

Niet iedereen weet dat Nederland al eeuwen een vestigingsplaats is voor migranten. Volgens prof. dr Leo Lucasssen was dit project dan ook hard nodig. ,,Bij migratie denken mensen al snel aan de periode na de oorlog, toen Molukkers, Indische repatrianten, Turken, Marokkanen en zo verder naar Nederland kwamen. Dat de migratie in vroeger eeuwen minstens zo omvangrijk was, zoals in de Gouden Eeuw, lijkt uit het bewustzijn weggezakt. Toch hoeven de meeste Nederlanders niet ver in hun stamboom terug te gaan of ze stuiten op buitenlandse voorouders. Het begrip ‘autochtoon’ is dus zeer misleidend. Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt van een gebrekkig historisch inzicht. Het is hard aan correctie toe.’’

Een aantal bekende Nederlanders zoals Laetitia Griffith en actrice Paulette Smit stond hun verhaal al af. Ook Ronald Sørensen vertelt over zijn buitenlandse overgrootvader. De site is geschikt voor scholieren die een werkstuk willen schrijven, maar ook voor journalisten, wetenschappers en het algemeen geïnteresseerde publiek. Het project biedt volop informatie, maar wil ook het vormen van collecties en het ontsluiten van bronnen over migratie bij erfgoedinstellingen en migranten stimuleren.

De site werd gelanceerd door Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier.
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/ is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM), het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

[update]

Vijfeeuwenmigratie.nl verkozen tot beste historische themawebsite 2010

Amsterdam, 26 januari 2011 - Vijfeeuwenmigratie.nl is verkozen tot de beste historische themawebsite van Nederland. Dit werd maandag bekend gemaakt bij de uitreiking van de Geschiedenis Online Prijs 2010.

Geen opmerkingen: