woensdag, oktober 13, 2010

Enquête stand van zaken aardrijkskunde in de tweede fase

Oproep aan docenten om deel te nemen.

Vanaf 2007 geldt op havo en vwo een nieuw examenprogramma aardrijkskunde. De afgelopen jaren hebben docenten (en leerlingen) hiermee ervaring opgedaan.

Door middel van een digitale enquête wil SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) graag zicht krijgen op hoe het nieuwe examenprogramma in de praktijk werkt en gewaardeerd wordt. Mogelijke knelpunten komen hiermee aan het licht en eventuele suggesties voor verbeteringen zullen worden aangedragen.

De vragenlijst is bedoeld voor docenten aardrijkskunde die in het huidige schooljaar lesgeven in de tweede fase havo/vwo.

de vragenlijst (tot 15 november mogelijk)

Geen opmerkingen: