donderdag, december 10, 2009

Wedstrijd voor scholen bij Webquest De Storm

Persbericht

“Maak je eigen film over jouw voorbereiding op een overstroming of wat je zou doen tijdens een ramp. Win een digitale camera of een survivaltocht voor je hele klas.”


Naar aanleiding van de succesvolle film ‘De Storm’ is een webquest ontwikkeld over:
  • de watersnoodramp 1953

  • zeespiegelstijging

  • klimaatverandering

  • leven met water in de toekomst


Met deze webquest doen leerlingen havo/vwo en vmbo onderzoek naar de watersnoodramp van 1953, de strijd tegen water, de klimaatverandering, de zeespiegelstijging en leven met water, nu en in de toekomst.
Als resultaat van dit onderzoek maken leerlingen een filmpje. Zo kunnen zij meedingen naar een publieksprijs en een vakjuryprijs. De vakjury wordt voorgezeten door Minister ter Horst van het ministerie van BZK (onder voorbehoud). Prijzen zijn een digitale filmcamera en een gezamenlijke survivaluitstapje voor de klas. De wedstrijd loopt tot mei 2009.
Voor vmbo is er een speciaal onderwijsprogramma De Ramp! Ook binnen dit programma kan worden deelgenomen aan de wedstrijd.

Geen opmerkingen: