vrijdag, maart 06, 2009

Gesteenten- fossielen en mineralen cursus

Plaats CSG Reggesteyn Noetselerbergweg 20 7441 BK Nijverdal.
Aanvang 19.30 einde 22.00
Lokaal 209
De stof zal nauw aansluiten bij de kennis die wordt verwacht bij de diverse onderdelen geologie in 4/5 havo en 4/5/6/ VWO

Globale opzet:
24 maart gesteentenkringloop met focus op gesteenten
31 maart fossielen en mineralen met focus op gidsfossielen / fossielen die iets vertellen over hun milieu
14 april Werken met Wintoets / vragen over ... / hoe verder op school.

Iedere deelnemer krijgt een CD rom met de Wintoets mee die hij op zijn eigen school kan gebruiken. Er wordt naar gestreefd om een aantal handstukken voor op school mee te geven.
Totale kosten 100 euro. (Alles inclusief) Svp storten op 1209 50 464 t.n.v. C. Nauta Nijverdal. m.v.v. gesteentencursus.

Geen opmerkingen: