woensdag, mei 02, 2007

Darfur-crisis in Google Earth


De langdurige burgeroorlog in Darfur- Sudan eist nog steeds veel slachtoffers. Ook al is er meer internationale aandacht voor de situatie daar, de moorden op onschuldigen blijven doorgaan.
Op 29 April vonden er wereldwijd protesten plaats waarin geƫist werd dat er een einde moet komen aan de ,volgens sommige, genocide die in dit gebied plaatsvindt.
Naast de honderdduizenden doden die het conflict al heeft gekost is er ook een enorme stroom vluchtelingen. Met name naar buurland Tsjaad. Dit land vangt op dit moment ongeveer 200.000 vluchtelingen op.
Het conflict tussen de Arabische nomaden en de Afrikaanse veeboeren is al van jaren her. De strijd gaat o. a. over weidegrond. Door de toenemende verwoestijning, die ook weer een gevolg is van overbeweiding en de niet meer verjongende Acacia-bossen, neemt de hoeveelheid beschikbare weide sterk af. Hierdoor neemt de druk op de overgebleven grond natuurlijk steeds meer toe. Met als gevolg gewapende conflicten tussen de concurrenten om de grond en water. Ook al omdat de veeboeren de regering in Khartoem beschuldigen van het bevoorrechten van de Arabische bevolkingsgroep en in (gewapende) opstand kwamen.
Het noorden van Darfur ligt in de Sahara en het midden ligt in de Sahel. Deze ligging verklaart deels het probleem rond het gebrek aan weide en water en de verwoestijning.

In april brengen het Holocaust Memorial Museum in Washington en de zoekmachine Google samen de oorlog in Darfur meer onder de aandacht, door met icoontjes op satellietbeelden verwoeste dorpen weer te geven als vlammen, vluchtelingenkampen als tenten, en daaraan de naam van het dorp en gegevens over de schade te koppelen.
Meer info over het conflict

De bestanden van Google Earth kun je downloaden. Als je Google Earth (nog steeds??) niet hebt.....download deze dan eerst.

Geen opmerkingen: