donderdag, april 05, 2007

Human Develoment Trends


De United Nations Development Programme (UNDP) riep in 1993 de Human Development Index (HDI) in het leven om ontwikkeling van landen beter in kaart te brengen. Niet alleen wordt er gekeken naar de economische cijfers van een gebied, maar ook naar sociale indicatoren als de levensverwachting, armoede en de mate van alfabetisering. Dit geeft een realister beeld van hoe een land er kwa ontwikkeling voor staat.

GAPMINDER laat in animaties zien hoe de stand van zaken was in 2005. Onderwerpen als de verdeling van inkomen, regionale verschillen per continent en het hoeveelheid sterftes onder kinderen in relatie met de Millennium Goals worden op heldere wijze uitgelegd. Het gaat om negen thema's die in het Engels worden uitgelegd.


Geen opmerkingen: