woensdag, november 21, 2012

Actueel: Israël, Gaza conflict in kaart

Een (interactieve) kaart met daarop de incidenten die in het nieuws worden gemeld. Klik op de plek en lees verdere informatie. Social media en moderne GIStechnieken veranderen de manier waarop we over oorlogen leren.

Naar de kaart

Ook deze van ESRI is interessant. Hier kun je gegevens als ligging van vluchtelingenkampen, nederzettingen, grensovergangen etc. zien en op inzoomen. Let op de verschillen in landgebruik tussen Gaza en Israël langs de westgrens van Israël.
Dit is een voorbeeld van een storymap. Hier staan er nog meer.

Geen opmerkingen: