woensdag, november 23, 2011

Games in het (ak) onderwijs?


Wij (UvA-ILO) willen de wijze waarop het spelen of maken van games wordt ingezet in het onderwijs in kaart brengen. Hiervoor zijn we op zoek naar docenten in het voortgezet onderwijs die games inzetten in hun lessen en hier iets over willen vertellen. Ben/ken je een docent die games in zijn/haar onderwijs gebruikt, neem dan contact op.

De Interfacultaire Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam is bezig met een promotieonderzoek naar het gebruik van digital games in het voortgezet onderwijs. Hierin is onder andere onderzoek gedaan naar het spelen van games (Frequentie 1550) en het maken van games (Games Atelier). Op dit moment zijn we geïnteresseerd in het in kaart brengen van de wijze waarop games (spelen of maken) worden ingezet in het onderwijs. We zijn daarom we op zoek naar docenten in het voortgezet onderwijs die games inzetten in hun lessen. Die zouden we graag willen interviewen, eventueel in combinatie met nog wat aanvullende dataverzameling zoals lesobservaties en/of analyses van lesmateriaal.

We willen in dit onderzoek informatie krijgen over hoe docenten games gebruiken in hun onderwijs. We zijn onder andere benieuwd naar welke didactiek docenten hanteren bij het inzetten van een game, welke doelen ze hebben, welke leervaardigheden ze terug zien/verwachten, hoe het zit met motivatie, welke problemen ze tegen komen en wat ze zien als meerwaarde van het gebruik van games in de les. We hebben gelukkig al meerdere docenten die mee werken, maar zouden nog meer docenten willen. We zijn vooral ook op zoek naar docenten die games gebruiken die we nog niet in ons onderzoek hebben, of docenten van vakken die we nog niet vertegenwoordigd hebben in ons onderzoek, zoals aardrijkskunde.

We hopen dat dit onderzoek bruikbare tips oplevert voor docenten die overwegen games te gaan gebruiken, maar nog niet goed weten hoe of nog tegen bepaalde dingen op kijken. Er is nu nog weinig bekend over hoe (en waar) game-based leren ingezet wordt in het voortgezet onderwijs en dat is jammer, want docenten zouden veel van elkaar kunnen leren en ook voor gameonderzoek is deze informatie informatief.

Docenten die meer informatie willen of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Jantina Huizenga: j.c.huizenga AT uva.nl 020-5251594

Geen opmerkingen: