maandag, februari 21, 2011

Kwaliteitsborging van de schoolexamens Aardrijkskunde

Werk mee aan de Inhoudelijke kwaliteitsborging van de schoolexamens Aardrijkskunde (h/v).

In 2011 start SLO een project om de inhoudelijke kwaliteit van het schoolexamen van de vakken Nederlands, wiskunde A en C, wiskunde D en E en aardrijkskunde te borgen en waar mogelijk te verbeteren.
SLO wil samen met docenten van deze vakken instrumenten ontwikkelen die helpen bij het evalueren van het schoolexamenprogramma en het verantwoorden van de keuzes die daarbij aan de orde komen. Daarnaast zullen in het project instrumenten ontwikkeld worden die helpen de kwaliteit van toetsing en normering van toetsing te verbeteren. Ook zullen we in dit project samen met docenten werken aan voorbeeldtoetsen per vak.

Gezocht: docenten Aardrijkskunde.
SLO zoekt voor 2011 docenten Aardrijkskunde om aan dit project deel te nemen. Het project eindigt aan het einde van het schooljaar 2011-2012.
Neemt u schoolexamens af in de bovenbouw havo en/of vwo, bent u bereid kritisch te kijken naar uw eigen toetsprogramma en toetsen en bent u nieuwsgierig of uw toetsen voldoende niveau hebben, dan nodigen we u graag uit om mee te doen aan ons project.

Voor meer informatie: http://www.slo.nl/kwaliteitsborging
Als u wilt meedoen, kunt u dat laten weten aan: h.devries@slo.nl

Geen opmerkingen: