zaterdag, november 20, 2010

Wereldburgerschap voor bovenbouw vmbo nieuw

Persbericht(Het CITO)

Wereldburgerschap in het onderwijs is de betrokkenheid van jongeren vergroten bij mondiale vraagstukken. Jongeren inzicht geven in internationale ontwikkelingen en hun empathie met mensen uit andere werelddelen versterken zodat ze optimaal kunnen participeren in deze kleurrijke maatschappij.


Vensters op de Wereld

Bij de canon Vensters op de Wereld zijn twee opdrachten ontwikkeld voor vmbo GL/TL. De eerste opdracht gaat over duurzame ontwikkeling, thema 4 uit de canon. De opdracht sluit aan bij eindtermen uit het examenprogramma aardrijkskunde: bij een aantal aspecten van de onderdelen 2 en 3 van het onderwerp ‘Omgaan met natuurlijke hulpbronnen’. De tweede opdracht gaat over mondiale migratiestromen, passend bij thema 5 uit de canon ‘globalisering’. Het doel is om leerlingen te laten werken met de onderdelen van de push-pull-theorie die gebruikt wordt om migratiestromen te verklaren, zonder daarbij de theorie te benoemen. Leerlingen moeten informatie verzamelen, analyseren en tenslotte interpreteren. De opdracht sluit aan bij het onderwerp migratie en de multiculturele samenleving uit het examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo.

Gratis downloaden

U kunt de toetsen en de docentenhandleiding aanvragen via het inschrijfformulier. Nadat wij uw inschrijfformulier hebben verwerkt, maken wij voor u een account op Cito Portal aan en ontvangt u van ons per brief de gegevens om in te loggen. Daarna kunt u de documenten gratis downloaden.

Geen opmerkingen: