zondag, augustus 30, 2009

Thema-lezing: ertsen

De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een aantal themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteits-centrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Zaterdag 26 september 2009 themadag ERTSEN

Van 11.00 tot 16.00 uur geologische markt:

· Tentoonstelling van ertsen uit o.a. de Harz en het Zwarte Woud.
· Tentoonstelling van Nederlandse vondsten van ijzer(erts).
· Voorbeelden over het ontstaan van ertsen in gesteenten.
· Mogelijkheid om vondsten te laten determineren.
· Informatie over vindplaatsen.
· Voorbeelden uit verzamelingen van musea.
· Leestafel met boeken en tijdschriften.

Meer info , ook over het lezingsprogramma ertsen...

Geen opmerkingen: