woensdag, november 29, 2006

Bijeenkomsten over het nieuwe examenprogramma en het maken van een PTA

Het KNAG organiseert in december en januari bijeenkomsten over de inhoud van
het nieuwe examenprogamma en de wijze waarop u dit in een Pogramm van
Toetsing en Afsluiting zou kunnen vormgeven. Medewerking wordt verleend door
o.a de uitgeverijen die inhoudelijke lezingen zullen verzorgen. De
bijeenkomsten bestaan uit een korte introductie op de belangrijkste
wijzigingen, gevolgd door een inhoudelijke presentatie van een van de nieuwe
thema's. Vervolgens kunt u met uw collega's aan de slag.
De bijeenkomsten starten om 16.00 en eindigen om 19.00 uur.

12 december: Nationaal Onderwijs Museum, Nieuwemarkt 1a, Rotterdam
14 december: Chr Hogeschool Windesheim, Campus 2-6, Zwolle
16 januari 2007: Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 2, Utrecht
18 januari 2007: C.M. Kann Instituut (onder voorbehoud), Amsterdam

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich opgeven door een mail
met uw naam te sturen naar p.lucas@remove-this.knag.nl. Dit ivm de
verzorging van de catering.

Geen opmerkingen: