zaterdag, augustus 26, 2006

Dalende bevolking: vooral in EuropaIn veel landen sterven er meer dan er geboren worden. Van alle landen in de wereld zijn het vooral (oost) Europese landen waar een langdurige sterfte-overschot zal zorgen voor een dramatische verlies van inwoneraantallen in het jaar 2050. De top 20 bevat bevat slechts één land buiten Europa: Japan.
De Oekraine voert de lijst aan met een jaarlijkse afname van de natuurlijke groei met 0,8%. In 2050 zal de bevolking dan ook afgenomen zijn met 28% in vergelijking met het huidige aantal inwoners. Emi- en immigratie is in deze cijfers niet verwerkt.

Census Bureau voor de getallen per land.

Geen opmerkingen: